Tudásbázis
Mezőgazdasági vállalkozás 01. állomás: Mezőgazdaság speciális helyzete, ágazatok

A magyar mezőgazdaság adottságai

 

Magyarország egyedi természeti adottságai alkalmassá teszik az ország nagy részét különböző mezőgazdasági tevékenységek végzésére. Lássuk közelebbről, mik is ezek az adottságok:

Magyarország összes területe 9,3 millió hektár, ebből az erdők, nádasok és halastavak területét is magában foglaló termőterület nagysága 7 millió 775 ezer hektár volt 2009-ben. A mezőgazdasági terület 5 millió 783 ezer hektárt tett ki, aránya az összes területből 62 százalék feletti. Ez európai viszonylatban magas értéknek számít.

A földhasznosítás különböző művelési ágú területeken valósul meg (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep, nádas).

A mezőgazdasági terület 46 % százaléka szántó, 8,15 % százaléka gyep, a konyhakert, a gyümölcsös és a szőlőterület részaránya pedig ágazatonként 1 % körül alakul. Ezeket az adatokat a következő ábra érzékelteti:

2012 –es KSH adatok szerinti a művelési ágak megoszlása (saját ábra)

 

A magyar mezőgazdaságra a gazdálkodási formák sokfélesége jellemző, mivel a művelésre alkalmas területek változatos tevékenységek megvalósítására alkalmasak.

A gazdaságszerkezet kétpólusú, vagyis a nagyobb méretű gazdaságok és a kisüzemek párhuzamos jelenléte a jellemző.

A mezőgazdasági vállalkozások összetételét az alábbi ábrán tanulmányozhatjuk. Megfigyelhető, hogy 2012-ben a mezőgazdasági vállalkozások zöme az egyéni vállalkozói kategóriába esik:

Regisztrált vállalkozások a mezőgazdaságban 2012-ben KSH adatok alapján (saját ábra)

 

A statisztikai adatok szerint az önálló vállalkozások száma a legnagyobb a mezőgazdasági ágazatban, a társas vállalkozások közül a kft. a legnagyobb számban előforduló gazdálkodási forma, számuk évek óta növekszik. A részvénytársaságok száma lassan csökkenő, és az átalakulások miatt egyre alacsonyabb a szövetkezetek száma.  

 

 A mezőgazdaság speciális helyzete, jellemzői

 

A mezőgazdasági és erdészeti termelés a nemzetgazdaság egyik fontos ága, élelmezési célra és ipari felhasználásra állít elő növényi és állati terméket.

A mezőgazdasági termékek a növények és állatok életműködésének eredményei. A termékek előállítása, feldolgozása sokszor egymásra (azaz a különböző mezőgazdasági ágazatokra) épülő, egymást átfedő folyamatok. A növényi termékek előállítása biológiai folyamatokon át, a Nap fényenergiája, az éghajlat és a talaj közreműködésével valósul meg. A növénytermelésre épül az állattenyésztés.

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási nemzetgazdasági ág így tehát két részre bontható, a növénytermesztési és állattenyésztési főágazatra. Hazánk mezőgazdaságának szerkezetében a növénytermelés és az állattenyésztés körülbelül azonos arányú.

A növénytermesztési főágazat által megtermelt szervesanyag jelentős részét az állattenyésztési főágazat hasznosítja. Élőállatok és állatokból nyert termékek előállítására használja fel a növényi termékeket. Az állati eredetű termékek, mivel növények felhasználásával jöttek létre, másodlagos szervesanyagoknak nevezhetők.

A megtermelt szervesanyag- felhasználás alapján főtermékre (pl. búza, tej, tojás – ezek már piacképesek, illetve tényleges alapanyagok) és melléktermékre (pl. búzaszalma, tarló- és gyökérmaradványok, szervestrágya – ezek többnyire nem kerülnek ki a piacra) csoportosítható.

 A megtermelt szervesanyag nemzetgazdasági felhasználása széleskörű; négy fő területre osztható:

 • élelmiszertermelés: a lakosság ellátása saját termelésű élelmiszerekkel
 • takarmánytermelés: gazdasági állatok takarmány ellátása – ez közvetve az élelmiszertermelést segíti: tej, hús, zsír, tojás
 • ipari nyersanyagok termelése: pl. növényi olaj, bőr, gyapjú, épületfa
 • exportra termelés

 

A megtermelt termékek fő felhasználója az élelmiszeripar.

A növénytermelési ágazatok alapvető termelőeszköze a termőföld, mely erőforrás csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Feltételezhető, hogy az adott termőterületet adottságainak megfelelően használják, azaz rajta okszerű gazdálkodást végeznek.

A növénytermelést jellemzi, hogy megtermelt termékei nagyobbrészt nem tarthatók el sokáig, ezért minden évben újra kell termelni azokat.

Ez a folyamat 4-5 hónaptól 9-10 hónapig is eltarthat, évelő kultúrák esetén években - évtizedekben mérhető a termőföld lekötése. A növénytermelés jellemző sajátossága munkafolyamatai tekintetében az idényszerűség.

Az idényszerűség mellett másik fontos fogalom a termőföldekkel kapcsolatban a szakaszosság, azaz periodicitás, ami pedig azért jellemzi, mert erőforrása a Nap fény- és hőenergiája, így a tél-nyár, nappal-éjszaka határozza meg a termelés alapjául szolgáló élő szervezetek működését.

A termelési folyamat kockázata nagy, az időjárás, a károsító szervezetek és környezeti hatások rendkívüli ingadozásokat okozhatnak a termelés mennyiségében és minőségében. Ez a kockázati kitettség nagyfokú hozamingadozáshoz, tervezési nehézségekhez, jövedelemingadozáshoz vezethet.

Az állattenyésztés ágazatai (a növénytermelés kényszerű nyugalmi periódusaival szemben) folyamatosan termelnek. A gyakorlatban az állattenyésztési ágazatok elkülönítése állatfajok szerint történik.

A mezőgazdasági termelésre jellemző hosszú ciklusidők miatt a piaci keresletet csak késve képes követni a termelés, így a mezőgazdaságban hosszan elhúzódhatnak a túltermelési válságok.

 

A mezőgazdaság ágazati rendszere

 

A szántóföldi körülmények között előállítható, így szántóföldi növénytermesztéshez tartozó növények kisebb csoportokba sorolhatók aszerint, hogy mi termelésük célja. Tehát:

 • A búzát és a rozst élelmezési célra termesztjük, ezért a kenyérgabona ágazat alapvető fajai.
 • Az ipari növények csoportjába sorolhatjuk a cukorrépát, napraforgót, repcét, lent, kendert mivel felhasználásuk ipari feldolgozást igényel.  Ezen növények a cukor-, olaj- és textilipar alapanyagai. A feldolgozás során keletkező mellékterméket, hulladékot (levágott répafej, répaszelet, melasz) a mezőgazdaság állati takarmányozásra visszakapja.
 • Külön egységet, a takarmánynövény-termesztési ágazatot alkotják a réten, legelőn és a szántóföldön megtermelt, az állattenyészt és számára nagy szervesanyag - tömeget adó növények.
  • A kukorica, őszi árpa, takarmánybúza, szója, borsó abraktakarmányok, míg
  • a lucerna, vöröshere, silókukorica és gyep növényei a szálas és nedvdús tömegtakarmányok csoportjába tartoznak.

A kertészeti termelés ágazatcsoportját alkotják azok a növénytermesztési ágazatok, melyek nem szántóföldi és nem ipari, hanem szintén élelmezési célra szolgálnak. Ezek:

gyümölcs-, szőlő- és dísznövény-termesztési ágazatok.

 • Hazánk klímája kiválóan alkalmas gyümölcstermesztésre. A jelentős szabolcsi almán, szatmári szilván, kecskeméti őszibarackon kívül körte, meggy, kajszi, dió és más ültetvények is megtalálhatók.
 • A zöldségek termelésére is kialakultak termesztői körzetek hazánkban. Makó és környéke a hagymáról és fokhagymáról, Kalocsa a fűszerpaprikáról híres, de közismert a kiskunfélegyházi és hajdúsági torma és a vecsési káposzta is. Zöldségtermesztésünk főbb növényei közé sorolhatók még a burgonya, paprika, paradicsom, gyökérzöldségek (sárgarépa, fehérrépa, zeller, cékla…), levélzöldségek, uborka.
 • Szőlő- és bortermelésünk javarészt történelmi hagyományú borvidékeinken folyik. A  7 borrégió 22 borvidékén az összes szőlőterület 83 ezer hektárt volt 2009-ben.
 • A dísznövénytermesztés külső területek és belső terek díszítésére alkalmas növények termesztésével foglalkozó kertészeti ágazat. 3 fő területe az árutermelés, az értékesítés és a szolgáltatás. Az árutermelés szabadföldön és növényházakban egynyári, szárazvirág, vetőmag, vágott virág, évelők, díszfák, díszcserjék, vágott zöld, vágott virág, cserepesek előállítását végzi. A termelésre épülő szolgáltatás kerttervezési, -építési, -fenntartási, díszítési, dekorációs feladatokat lát el.

 

A növénytermesztési főágazat harmadik ágazatcsoportja az erdészet és fafeldolgozás.

Jellemző rá a hosszú termelési periódus. A faállománnyal borított területet alapul véve az ország erdősültsége 20,6 százalék. Eszerint a szántó után az erdő a második legnagyobb területű művelési ág az országban. Az ország erdőterületein nagyobbrészt lombos fafajokból álló elegyes erdőtársulások találhatók. A lombos erdőállományok részaránya 88 százalék, a fenyőerdők területe csupán 12 százalék (2009).

 

Állattenyésztési ágazataink közül a szarvasmarha, a sertés és a baromfi ágazat a legjelentősebb, a juhágazat szerepe kissé visszaesett.

Nemcsak a tenyésztett állatfajok alapján csoportosíthatjuk az ágazatokat, hanem az előállított termékek szerint is. Ezek alapján beszélhetünk hús - és tejtermelési ágazatokról.

Egyéb állatfajaink a házinyúl, a méh, a hal, és a vadak: szarvas, vaddisznó, nyúl, fácán.

A mezőgazdaság által előállított termékek feldolgozásával, tartósításával, csomagolásával, tárolásával az élelmiszeripar foglalkozik.

Élelmiszeripari ágazataink közé tartozik pl. a húsipar, baromfi- és tojásfeldolgozó ipar, konzervipar, hűtőipar, malomipar, sütő- és tésztaipar, cukoripar, édesipar, növényolajipar, söripar stb.

 

 

 

 

 


 

Felhasznált háttéranyag:

 

Dömötör Jenő: Gazdálkodási és szervezési ismeretek, Budapest, FVM KSZI, 2005.

Dr. Szabó-Kozár János – Király Csaba: Növénytermesztési alapismeretek, FVM KSZI, 2007.

Dömötör - Egyed - Keszei – Maknics - Dr. Szabó-Kozár: Mezőgazdasági ismeretek. Ezüstkalászos gazda, FVM KSZI, 2000.

Dömötör Jenő: Gazdálkodási-, vállalkozási-és kereskedelmi ismeretek, FVM KSZI, 2011.

Képek: http://pixabay.com


Fogalomtár :

Ágazat
Vállalat-gazdaságtani szempontból ágazatnak nevezzük a mezőgazdasági vállalatnak azt a szerkezeti egységét, amely önállóan jövedelmet állít elő és így a vállalati jövedelemhez hozzájárul.

Biomassza
Tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeg. A mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok.

Főtermék
A termelés célja, amelyre a termelési tevékenység irányul.

Idényszerűség
A mezőgazdasági termelésnek az a sajátossága, amikor a biológiai folyamatok és az időjárástól való függőség következtében a termelés szakaszossá válik.

Melléktermék
A főtermékkel együtt létrejövő, rendszerint nagy mennyiségű, viszonylag kis értékű, üzemen belül használható termék

Művelési ág
Minden földrészlet mezőgazdasági művelés szempontjából be van sorolva valamilyen művelési ágba, például szántó, erdő, rét, legelő, gyep, kert, belterületen "kivett" művelési ág. (A "kivett" művelési ág annyit jelent, hogy művelésből ki van vonva az adott terület.)

Okszerű gazdálkodás
Célirányosan folytatott gazdálkodás, melynek legfőbb törekvése, hogy az adott eszközökkel a lehető legmagasabb s egyúttal biztos és állandó jövedelmet érhessenek el.

Termőföld
Az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván.